Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, telah mengirim tim kesenian Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ke negeri Kelantan untuk misi budaya lewat program Rumah Budaya Indonesia (RBI) yang kemuncaknya berlangsung...