Mengurus pendidikan perlu profesional, perlu juga berkesinambukan dan konsistensi. Inilah yang dilakukan oleh Atdikbud KBRI Kuala Lumpur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang barusa saja beres menyelenggarakan Pelatihan...