Malaysia, 1-2 Januari 2022 – Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia telah menyelenggarakan kongress ke-23 secara hybrid, yang juga bekerja sama dengan PPI Universiti Putra Malaysia (UPM). Rangkaian acara offline...